تعبیه CVP
کاتتر سیاهرگ مرکزی
کاتتر سیاه‌رگ مرکزی
مداخله درمانی
78
دیاگرام نشان‌دهنده نصب یک سی. وی. سی از راه ساب‌کلاوین سمت راست.
سمپ
78
کیت کاتترگذاری مرکزی.
434
یک کاتتر(CVC) سه لوله
کاتتر سیاهرگ مرکزی یا کاتتر ورید مرکزی (به انگلیسی: Central Venuse Catheter) در اصطلاح پزشکی CVC به کاتتر (یا کانولا) که در یک سیاهرگ (ورید) با کالیبر بزرگ قرار داده شده‌است٬ گفته می‌شود.
برای قرار دادن کاتتر در گردن از ورید جوگولار داخلی٬ برای قرار دادن کاتتر در سینه از ورید آگزیلاری (زیربغل) و یا ورید ساب کلاوین (زیر ترقوه) و برای قرار دادن کاتتر در کشالهٔ ران از سیاهرگ فمورال استفاده می‌شود.
محتویات
• ۱ کاتترگذاری سیاهرگ مرکزی زیر ترقوه
o ۱.۱ موارد استفاده
o ۱.۲ موارد منع استفاده
o ۱.۳ عوارض
o ۱.۴ پانویس
o ۱.۵ منابع
کاتترگذاری سیاهرگ مرکزی زیر ترقوه
کاتترگذاری سیاهرگ مرکزی زیر ترقوه (ساب کلاوین)
موارد استفاده
• اندازه‌گیری مستقیم فشار سیاهرگ مرکزی
• تجویز داروهای تزریقی وریدی(IV)
• امکان نمونه‌گیری خون بویژه اندازه‌گیری غلظت اکسیژن مخلوط
• تغذیه پارنترال یا مصنوعی
• دیالیز
موارد منع استفاده
• عفونت محل ورید ساب کلاوین
• ترومبوز ورید ساب کلاوین
• شکستگی استخوان کلاویکل
• شکستگی دنده‌های بالایی
• اختلالات انعقادی (منع نسبی)
عوارض
کوتاه مدت
• هموتوراکس
• پنوموتوراکس
• آمبولی هوا
• سوراخ شدن شریان
• سوراخ شدن آئورت
• نکته) پس از کاتتر گذاری انجام یک گرافی ساده قفسه سینه جهت ارزیابی عوارض و قرارگیری صحیح کاتتر لازم است.
• نکته) سونوگرافی احتمال انجام موفقیت‌آمیز کاتترگذاری ورید ساب‌کلاوین را افزایش می‌دهد.
درازمدت:
• الگو:عفونت ورید
• الگو:ترومبوز ورید
• نکته) با رعایت بهداشت مناسب دست‌ها، به کارگیری حداکثر احتیاطات در هنگام کاتترگذاری، استفاده از ضدعفونی کننده پوست کلرهگزیدین و بازبینی روزانه از روی نیاز به کاتتر به کاهش خطر عفونت کمک خواهد کرد.