مانیتورینگ

۱٫ هدف اصلی استفاده از مانیتور قلب چیست؟
مانیتور قلب برای نظارت ، نمایش ، بازنگری ، ذخیره ، آلارم چندگانه پارامترهای فیزیولوژیکی از جمله ECG ، آنالیز قطعه ST ، آنالیز آریتمی، ضربان قلب(HR) ، سرعت تنفس(RR) ، دمای بدن(Temp) ، درصد اشباع اکسیژن(SpO2) ، سرعت ضربان(PR ) ، فشار خون غیر تهاجمی(NIBP) ، فشار خون تهاجمی(IBP) ، دی اکسید کربن(CO2) و گاز بیهوشی(AG) به کار می رود.

Cardioset-FX&-big 44969b4d3aaedcf762bdcda9cdc739a0 TKCHPXKSHQTK

۲٫ عمومی ترین پارامترهایی که یک مانیتور قلب نمایش می دهد، چیست؟
مانیتورهای قلب معمولا ماژول های زیر را پشتیبانی می کنند. البته برخی از آنها به صورت ثابت روی هر دستگاهی وجود دارد، ولی برخی دیگر در صورت درخواست مشتری بر روی دستگاه نصب می شوند و اختیاری(Optional) هستند.
• ماژول ECG/Resp : برای نمایش شکل امواج سیگنال قلب(ECG) و سیگنال تنفس(Respiration) و نیز نمایش پارامترهای نرخ ضربان قلب(Heart Rate) و نرخ تنفس(Respiration Rate) به کار می‌رود.
• ماژول SpO2 : برای نمایش شکل موج پلتیسموگراف و نمایش پارامتر های نرخ ضربان نبض(Pulse Rate) و درصد اشباع اکسیژن خون(SpO2) را دارد.
• ماژول NIBP : قابلیت اندازه گیری فشارهای سیستولیک ، دیاستولیک و فشار میانگین بیمار به روش غیر تهاجمی و به صورت خودکار را دارد.
• ماژول IBP : برای نمایش شکل موج فشار خون تهاجمی و نیز نمایش مقادیر فشار های سیستولیک ، دیاستولیک و فشار میانگین به کار رود.
• ماژول Temp : برای اندازه گیری دما و نیز نمایش اختلاف دما بین دو کانال Temp به کار می‌رود.
• ماژول CO2: برای اندازه گیری درصد دی اکسید کربن در هوای بازدم استفاده می شود. همچنین قابلیت نمایش شکل موج آن، نمایش نرخ تنفس و تشخیص حالت Apnea را دارد.
در مانیتورهای قلب صاایران، ماژولهای ECG/Resp ، SpO2 و NIBP به طور پایه بر روی تمام مانیتورها مورد استفاده قرارمی گیرد و ماژولهای IBP ، Temp و CO2 به صورت اختیاری و بنا به سفارش مشتری نصب می گردد.