مشاوره پزشکی

درحال حاضر به علت عدم تناسب بین زیر ساختارهای درمانی و تجهیزات بیمارستانی با تعداد مراجعینی که امروزه به علت افزایش آمار مبتلایان به ویروس 19-covid روانه مراکز درمانی میگردند، شاهد تجمع
جمعیت در بیمارستان ها میباشیم که به تبع آن وضعیت ارائه خدمات را با مشکلاتی همچون ایجاد صف های طولانی و بالا رفتن زمان انتظار، محدود بودن پذیرش بیمار در مراکز، بالا رفتن هزینه های درمان و … روبه رو می نماید تا آنجایی که حتی افرادی که به عنوان همراه بیمار به این مراکز مراجعه میکنند نیز،
به دلایل فوق، خود در معرض خطر ابتلا به ویروس میباشند کما اینکه منطقی میباشد که اولویت بستری در بیمارستان ها در شرایط فعلی با بیماران دارای وضعیت حاد و اورژانسی و یا افراد دارای پیش زمینه
بیماری میباشد و بهترین مکان برای بیماران ناقل خاموش یا دارای عالئم خفیف، خانه میباشد .
در چنین شرایطی جهت کنترل، کاهش عالئم و مراقبت از بیمار علاوه بر رعایت پروتکلهای بهدا شتی در منزل، الزامی است، از کادر درمان نیز بهره برد.
از مزایای خدمات کادر درمان در منزل، علاوه بر توضیحات فوق میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :

مراقبت از بیماران در منزل در کنار تیم حرفه ای درمان زیر نظر فوق تخصص ICU و مراقبتهای ویژه

عدم قرارگیری در محیط پر خطر در عین رسیدگی کامل و شبانه روزی پرستار

هزینه به مراتب پایین تر از هتلینگ و بستری در بیمارستان و یا حتی هزینه های جانبی مانند ایاب و ذهاب و هزینه های همراه و …

آرامش و کاهش استرس بیمار در حین مراقبت، در محیط زندگی خود، که باعث تسریع در بهبود فرد میگردد.

خصوصی سازی خدمات درمانی و افزایش کیفیت مراقبت

انجام فعالیت های روتین روزانه در کنار دریافت خدمات درمانی

همدمی و همدردی کادر در مان خصوصی با بیمار

مدیریت دارو و موارد دیگر

02163448
پاسخگویی شبانه روزی