شایان طب با برنامه‌ای منظم و به صورت مستمر در حال افزایش کمی کارکنان خود بوده است تا در صورت نیاز هر یک از واحدها و بخش‌ها نیروهای شایسته، علاقه‌مند و پرتلاش برای پیوستن به خانواده‌ی شایان طب انتخاب شوند. به همین علت نیز برای پذیرش و انتخاب نیروهای جدید، به طور متوسط یک روز در هر هفته کمیته‌های استخدام تشکیل می‌شوند. این جلسات با حضور شخص متقاضی، نماینده‌ی مدیریت سازمان و مدیر بخش درخواست کننده‌ تشکیل می‌شود تا با شناسایی نیروهای زبده و متخصص، زنجیره خدمات رسانی هر روز کامل‌تر از پیش گردد.

– فرصت های شغلی
– توصیه های برای کار در شایان طب

نام نام خانوادگی (الزامی)

نام پدر

تاریخ تولد

کدملی

جنسیت

وضعیت تاهل

شماره تماس

شماره همراه

ایمیل

مدرک تحصیلی

انتخاب شغل مورد نظر

توضیحات شما