انواع مانیتورهای پزشکی

 

مانیتورینگ به معنای زیر ‌نظرگرفتن و در عین حال ثبت شرایط و علایم بیمار در یک مدت زمان تقریبا طولانی است. مانیتور پزشکی اطلاعات و پارامترهای مربوط به علائم حیاتی بیمار را ثبت و در صفحه نمایش نشان میدهد و در صورت لازم اخطارهای لازم را به کادر درمان می دهد

 به دلیل اینکه شرایط بیماران در بخش اورژانس معمولاً ناپایدار است و زیر نظر گرفتن علایم و نشانه‌های بیماری به درمان و تشخیص بیماری به پزشک کمک می کند

 معمولاً از مانیتور پزشکی بیشتر در بخش اورژانس استفاده می‌شود.

اطلاعات وارد شده در مانیتور پزشکی پس از پردازش به صورت مقادیر عددی یا به شکل موج نشان داده می شود و چنانچه اطلاعات وارد شده از بیمار با پارامترهای تنظیم شده همخوانی نداشته باشد آلارم دستگاه تیم پزشکی را مطلع می کند.

مانیتور پزشکی

انواع مانیتور پزشکی :

مانیتور قلبی نوعی از مانیتور پزشکی است که برای ارزیابی امواج الکتریکی قلب به کار می رود

مانیتورتنفسی

مانیتورهمودینامیک که شامل ثبت ضربان قلب و فشار دیاستولیک و سیستولیک می باشد

مانیتورقند خون

مانیتورعصبی  مانیتور پزشکی است که برای ارزیابی مکرر پارامترهای عصبی ( فشار داخل مغزی، یا ثبت امواج مغزی) به کار می رود

مانیتور درمان و بهبود

تجهیزات مانیتور پزشکی

مانیتور: وسیله‌ای است شامل یک نمایشگر با ۳ یا چهار سیم  که سیم‌ها به مانیتور متصل شده و اینگونه امواج الکتریکی قلب و ضربان قلب را ثبت می‌کند.

 مانیتورها به دو صورت طراحی شده‌اند.

مانیتور پزشکی سیار و مانیتور پزشکی ثابت

یکی از فاکتورهای مهم در بخش اورژانس بیمارستان ها مجهز بودن تخت ها به تجهیزات مانیتورینگ است.

مانیتور پزشکی

نمونه مانیتور پزشکی

اجاره مانیتور پزشکی