اجاره ونتیلاتور | اجاره دستگاه کمک تنفسی

ونتیلاتور دستگاهی است که به تنفس بیمارانی که دچار مشکلات تنفسی به‌طوردائم یا موقت هستند کمک می کند به این صورت که با استفاده از لوله تراشه انجام می شود و

در ریه می دمد و بازدم خود به خود انجام می گیرد

ونتیلاتورها که به آنها ماشین های پشتیبانی کننده زندگی نیز می گویند ، در بخشهای مراقبت ویژه برای بیمارانی که نمی توانند به راحتی نفس بکشند استفاده می شود.

بسیاری از مبتلایان به COVID-19 برای زنده ماندن به کمک دستگاه تنفس نیاز دارند. در طول دوره شیوع همه گیر کرونا ، حدود نیمی از بیماران در بیمارستان از دستگاه ونتیلاتور استفاده کردند.

در حالی که ویروس به ریه ها آسیب زیادی وارد می کند ، استفاده از دستگاه تنفس به بیمار اجازه می دهد تا ریه ها ، استراحت کرده و بهبود یابد.

اجاره ونتیلاتور

اجاره انواع دستگاه ‌های تهویه مصنوعی

۱. اجاره ونتیلاتور فشار منفی

اولین دستگاه تنفس مصنوعی‌ که برای اولین بار در همه‌گیری فلج اطفال ساخته و  استفاده شد. این وِنتیلاتور تمام اطراف قفسه سینه یا بدن البته به‌جز سر و گردن را می‌پوشانند.

مزایای اجاره ونتیلاتور :

۱- به راه هوای مصنوعی نیاز ندارد و پیشامدهای پس از آن ندارد

۲- در بیمارانی که تنفس ارادی دارند اکسیژناسیون را اصلاح می کند

۳-نیاز استفاده از شل کننده عضلانی کاهش پیدا می کند

۲-اجاره ونتیلاتور فشار مثبت

در هنگام دم وِنتیلاتور فشار مثبت ،گاز را با فشار به داخل ریه‌ها به جریان می اندازد و با فشار آلوئولی مثبتی که ایجاد می شود باعث وسعت و گستردگی قفسه سینه می‌شود.

در این نوع تهویه،قراردادن لوله تراشه (تراکستومی کاف‌دار) ضروری می باشد.

ونتیلاتور فشار مثبت چهار فاز اصلی دارند برای اینکه یک سیکل ونتیلاتوری کامل شود

۱-دم

۲-تغییر دم به بازدم

۳-بازدم

۴-تغییر از بازدم به دم

اجاره انواع ونتیلاتور فشار مثبت

اجاره ونتیلاتور فشار ثابت

با تنظیم مقادیر بالاترِ فشار روی دستگاه ونتیلاتور فشار ثابت می‌توان که حجم بیشتری را به ریه‌ها رساند.

اجاره ونتیلاتورحجم ثابت

در این نوع ونتیلاتور مرحلهٔ جریان گاز به داخل ریه‌ها یا دم هنگامی خاتمه می یابد که در داخل ریه‌ها حجم ازقبل تنظیم‌شده بر روی دستگاه، گنجانده می گردد.

مزیت این مدل دستگاه این است که بیشتر از سایر مدل ها توانایی اکسیژناسیون و کنترل تهویه را دارد

اجاره ونتیلاتورزمان ثابت

از این نوع ونتیلاتور بیشتر در تهویه ریه نوزادان و کودکان استفاده می شود ، زمان تحت کنترل است و سرعت جریان به گونه ای تنظیم می گردد که حجم جاری در نظر گرفته شده در آن زمان وارد ریه ها شود.

اجاره ونتیلاتور فرکانس بالا

جزو ونتیلاتورهای نوین هستند که حجم‌های جاری کوچک را با فرکانس بالا می‌توانند در اختیار ریه بیماران قرار دهند.

ونتیلاتور
ونتیلاتور